Uczciwość stanowi podstawę, na której opierają się wszystkie inne wartości.

Brian Tracy

Świadomość tworzy jakość.

Szanujemy naszych Darczyńców, bo dzięki nim możemy się rozwijać.

Ważna jest dla nas uczciwość względem nich, dlatego poniżej znajdują się raporty Fundacji Ponsetiego.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019

documenty, orzeczenie, niepełnosprawność

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020

documenty, orzeczenie, niepełnosprawność