Uczciwość stanowi podstawę, na której opierają się wszystkie inne wartości.

Brian Tracy

Świadomość tworzy jakość.

Szanujemy naszych Darczyńców, bo dzięki nim możemy się rozwijać.

Ważna jest dla nas uczciwość względem nich, dlatego poniżej znajdują się raporty Fundacji Ponsetiego.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI